Origopati människa

400 kr, 30 min

Med mjuka manuella tekniker, varvat med funktionella rörelser, manuell pressur och balansering. En bra balanserad hållning är ett måste för att flödet i kroppen skall gå obehindrat och kunna förse alla kroppens delar med energi, syre och forsla bort slaggprodukter.

Origo står för nollpunkt och det är precis det som jag jobbar med. Att återgå till vitalitet genom förebyggande funktionell friskvård så kroppen kan använda sina egna resurser till självläkning och att hålla sig/dig frisk.

Med den här balanserande behandlingen är målbilden en så symmetrisk, smidig och jämnstark kropp  med så lite rörelsestörning som möjligt då en rörelsestörning som får fortgå i värsta fall kan utvecklas till förslitning. Detta ger minsta möjliga slitage på kroppen och det blir lättare att kommunicera med hästen.

Om du är sned så är det lätt att hästen blir sned och sliter på sin kropp i onödan.

Liksom med hästen så vill vi ha en ryttare med så lite kompensationsrörelser som möjligt vilket uppnås med manuell behandling och såklart blir bäst om den kombineras med vår grundträning för ryttare.

Kategori: