En tyst revolution pågår nu inom hästhållningen där kunskapen och medvetenheten om hur hästen fungerar och hur vi tar hand om våra hästar ökar. Ett bettlöst träns är ett milt alternativ till att använda bett. Till skillnad vid användning av bett så har man inget i munnen som kan tillfoga obehag eller kanske till och med smärta. Din häst blir stadigare, lyssnar mer uppmärksamt, får lättare att andas och får en mer stadig framåtbjudning. Med en lugn och mindre spänd häst förbättras kommunikationen och ett starkt förtroende för ryttaren etableras. Ridning och körning blir enklare, säkrare och mer harmoniskt.  Både du och din häst kan slappna av och ha trevligt.

Jag har rider min unghäst Penny (-07)  med ett Walnut bettlöst träns, och det funkar hur bra som helst!  Det krävs bara mkt små hjälper för att få respons. Jag hade egentligen inga problem att rida henne med bett, men det käns bättre att rida henne bettlöst. Man kan få räkna  med ca 2-3 veckor innan hästen förstår signalerna fullt ut men oftast så förstår dom med en gång. En annan bra grej med bettlöst är att man slipper skölja bettet efter varje pass och man slipper stå och värma det innan på vintern. 😉 

Stall Rustorp - Penny Bettlöst

Walnut bettlöst träns skiljer sig helt ifrån tidigare traditionella bettlösa träns tex hackamores, bosals och sidepulls. I likhet med alla tränsbett bygger de traditionella bettlösa tränsen på en smärt-baserad mekanism.  Walnut bettlösa träns är det enda träns som garanterar helt smärtfria hjälper.  Det fungerar på ett helt nytt och annorlunda sätt  jämfört med alla tidigare träns. Detta bettlösa träns ger så att säga full kommunikation, medan de traditionella bettlösa tränsen alla har begränsningar i sin förmåga att sörja för kommunikationen mellan ryttare & häst . Hackamores och bosals, till exempel är bra på att bromsa men sämre på att styra medan sidepulls ge bra styrning, men är svaga på stopp.

        

 STYRNING

Lätt tag i en tygel (B, C, D) trycker smärtfritt men övertygande på motsatt halva huvudet. Hästar svarar bättre på att få ett smärtfritt tryck med bettlöst träns över en stor yta än att bli dragna i ett bett med ett lokalt tryck på de känsliga vävnaderna i munnen. Till skillnad från effekten av ett bett, som tenderar att vrida hästens huvud åt sidan och nedåt så stannar huvudet upprätt och svängen blir mer naturligt och fysiologiskt riktig. Bilden är en vy underifrån.

Sakta av och stoppa

Ett lätt tag på båda tyglarna eller alternerande tag på tyglarna ger en mild inbromsning. Hästen bromsar tack vare ett mjukt tyck runt huvudet och ett smärtfritt tryck från nosremmen. Denna ”broms” är mer tillförlitlig och samtidigt mindre smärtsam/obehaglig jmf med traditionella bett. Smärtan/obehaget från ett bett kan få en häst att snarare vilja springa i från obehaget  istället för att stanna. Hästen kan inte heller beröva ryttaren kontrollen och kommunikationen genom att greppa bettet med tänderna eller lägga tungan över.

Tänk på att ovanstående råd om styrning och stopp bara är ett komplement till de mer viktiga hjälpmedlen som kroppsvikt, balans och andning.

Uta Gräf // Graf & Le Noir – bitless riding May 2011

Varför bettlöst

De senaste årens forskning visar att traditionella bett är orsaken till över hundra beteendeproblem. Var och en av dessa problem har upprepade gånger lösts genom att ta bort bettet och använda ett bettlöst träns. Walnut bettlöst träns är mycket effektivt, men kunskapen om bettet inte är allmänt spridd. Den som beskriver de många lösta problemen eller nyttan av att använda ett bettlöst träns riskerar att låta som en oljad försäljare och informationen är för de flesta ryttare förvånande.

Läs också om hur ett bett påverkar tungan här!

 

 

 

 

Här är några av de problem som Walnut bettlöst träns kan lösa

Rädsla: Hästen räds bettet och är därför svår att fånga i hagen, ovänlig i stallet och vill inte bli tränsad. Vid träning ängslig, oförutsägbar, nervös eller spänd och stressad.

Flykt: Hästen får panik av bettet även vid små hjälper och vill fly, vilket gör att den är svår att svänga och stoppa. Hästen kan sätta bettet mellan tänderna och beröva ryttaren kontrollen.

Aggression: Hästen bockar, slåroch är aggressiv. Hästen lyssnar inte och blir svårstyrd. Hårdare och tydligare hjälper krävs vilket gör att aggressionen ökar.

Står stilla: Detta är ett svar på smärta/obehag eller rädsla för smärta/obehag.  Tillexempel vägran att lämna flocken, vägran att gå framåt, backar, vägrar hinder i sista stund.

Länk till Walnut träns i Webshopen