Ett manligt och ett kvinnligt bäcken
skiljer sig mycket åt anatomiskt!

 

 

Ett manligt bäcken har:

Stall Rustorp - Becken kvinna

Kvinnligt bäcken behöver lyftas i bakkant för att ge ryggraden en rak position och undvika baklut. Sittbenen framför ryggraden.

• mycket tätare mellan sina sittben
• sittbenen mer centrerade i sitt bäcken
• blygdbenet högre upp
• lång svanskota
• rumpmusklerna börjar längre ner mot benet
• mest muskler på baksidan låret
• oftast kortare överben än underben

Ett kvinnligt bäcken har:

• längre mellan sittbenen
• sittbenen längre fram i bäckenet
• blygdbenet nästan i jämnhöjd med sittbenen nära sadeln
• nästan ingen svanskota
• rumpmusklerna börjar längre upp mot rumpan
• mest muskler på insidan låret
• oftast längre överben än underben

Vad säger då detta?

Jo en man kan mycket lätt balansera sig på en liten yta utan något direkt stöd ifrån sadeln. Dvs. han sitter jättebra i en flatback. Kvinnor däremot behöver en sadel med bredare säte så att sittbenen inte hamnar precis på kanten på sätet. Sadeln upplevs då som hård och man får ont i rumpan. Titta på sadlarna i sadelkammaren och se vart märkena efter sittbenen på de flesta sadlarna är. Ofta ligger de precis i sömmen när en kvinna har använt sadeln.

Vad skiljer en sadel utformad för män och en sadel utformad för kvinnor?

Stall Rustorp - Becken man

Manligt bäcken är mer centrerat, sittebenen nästan under ryggraden, lätt att balansera i en flatback

Kvinnor behöver ett djupare säte med tyngdpunkten längre fram och mer stoppning på bakvalvet då vi inte har någon lång svanskota att stödja oss på och våra rumpmuskler sitter för högt upp för att ge stöd t.ex. i en flatback. För att hålla balansen måste vi kuta rygg och hålla fram axlarna och det är inte alldeles ovanligt att huvudet nickar också.

Kvinnor får lätt skav.

Kvinnor blir lätt skavda i fram då blygdbenet tar i fram i sadeln när vi försöker hålla balansen. Det händer också att vi får skav då troskanten hamnar precis på sömmen på midjan på sadeln. Skav är aldrig skönt och speciellt där är det farligt då vi är extra känsliga och vi tvingar området till ständig celldelning vilket kan leda till cellförändring.
Kvinnor blir ofta sittande med tårna pekande utåt för att musklerna på insidan låren inte får plats i sadeln och ofta hamnar vi i stolsits då stigläderkrampans position är placerad för kortare överben än underben dvs den är placerad för långt fram. I stolsits så rätas våra 2 S-kurvor på ryggraden ut och stötupptagningen slutar fungera. Istället tvingas hästen att ta alla stötar vinkelrätt mot sin ryggrad och både du och hästen får ont i ryggen. Knät hamnar ofta utanför kåpan och/eller skaver mot knästödet som har fel vinkel., ofta vinklat bakåt, vilket resulterar i förslitningar på knäled och ligament.

 

 

Hur är då JES  sadlarna utformad för att passa kvinnor?

Det unika med JES  är att sadelmodellerna är ergonomiskt utformade för kvinnor!!! Man tror lätt att det gäller alla sadlar, men det är unikt för JES, många sadlar på marknaden är utvecklade av män för män. JES har naturligtvis även modeller utformade för män.

  

JES sadel för kvinnor vs. traditionell sadel

1 Ett bredare säte ger stöd åt det bredare kvinnliga bäckenet.

2 En  liten ficka och sicksackad söm tar bort tryckpunkter under låret där sätet övergår till kåpa.

3 En smal midja tillåter benen att naturligt falla i rätt position.

4 Bredare mellan sömmar för att förhindra ”troskantsskav”.

5 Stoppning stöttar den kortare kvinnliga svanskotan.

6 Uttag ur bommen och mjuk stoppning förhindrar skav mot kvinnans lägre blygdben.

7 Högre bakvalv ger stöttning och säkerställer rätt position för att undvika stolssits.

Läs mer om JES  här!