Hur ofta har du inte hört sadelförsäljare säga att det är bara att byta till ett koppjärn med vidare vinkel när hästen växer.

Tyvärr funkar det inte så!

Det är tyvärr en vanlig föreställning att man skall ändra koppjärnets vinkel efter hand hästen växer och musklar sig, det finns flera sadlar på marknaden som bygger på denna princip.Antingen byter man koppjärn eller så kan  man justera koppjärnets vinkel med en skruv. Och vist ser det enkelt och smidigt ut att ändra vinkeln  genom att välja en nytt färgglatt koppjärn med en vidare vinkel eller ännu bättre justera vinkel med en insexnyckel som på bilden, det finns bara ett problem det fungerar oftast inte!

Vad händer när hästen växer och musklar sig?

Efterhand hästen växer blir vinkeln på bogbladet mindre/smalare och inte vidare. Däremot blir hästen bredare. På bilderna nedan visas skulderbladens utveckling efterhand hästen blir äldre.

På bilderna här visas muskelutvecklingen precis bakom bogbladet, där koppjärnet normalt sitter.

Det är ganska lätt att förstå att det inte funkar att bara ändra vinkeln när man ser detta. Det är därför mycket viktigare att prata om koppjärnets bredd än koppjärnets vinkel.  För att kunna hantera både bredd och vinkel så bör koppjärnet vara mer U-format än V-format som de flesta koppjärn på marknaden är idag.

Vad har koppjärnet för funktion?

Man kan ju fråga sig vad koppjärnet har för funktion, med det är koppjärnet som låser fast sadel i sidled. Så det är viktig att koppjärnet kan stödja mot hästens sidor annars har det ingen funktion. Samtidigt får koppjärnet inte hindra bogbladens rörelse och den måste gå fritt runt manken.

 

Det är ganska lätt att se bogbladets rörelse, här har jag ritat ut det efter bogbladets kontur och sedan lyft frambenet för visa maximal rörelse bakåt. Markeringen är bogbladet med omgivande muskel, till viss del flyttar altså linjen bakåt efterhand hästen musklar sig. Ger inte sadeln utrymmer för denna rörelse kan inte hästen gå framåt. Bogbadets övre del, den som är streckad på bilden består av ett ganska känsligt brosk som kan bli skadat och avskaft  om sadeln inte ger den rörelse frihet som krävs.

Vad betyder då detta?

Jo, vi vet nu att det en häst blir bredare efterhand den växer, vi vet hur bogbladet rör sig och vi vet att koppgärnet måste ta stöd på hästens sida för att förhindra att sadeln rör sig i sidled. Därför bör man hitta en yta under bogbladets rörelse där koppjärnet kan ta stöd. Detta kan du känna genom att stoppa in handen så långt in och högt upp du kan under framvalvet och dra sedan handen längs panel och koppjärn. Det skall vara lätt att dra första biten för att bli lite trögare under ortspetsen och sedan skall trycket släppa helt. Är det tvärt om, trögt först och lättare längre ner har koppjärnet för vid vinkel vilket hindrar bogens rörelse. Det  kan ge skador på bogbladet, brosket på bogbladet men framför allt följdskador då hästen trippar fram och inte kan ta ut rörelsen ordentligt.


Bilden till ovan visar en bom med u-format koppjärn som ger stöd under bogbladets rörelse. Bilden är från en JES sadel där ortspetsarna dessutom är böjda bakåt för att öka anläggningsytan och att inte hindra bogbladets rörelse.

Det är därför mycket viktigare att prata om bredden och vinkeln på koppjärnet, och inte bara vinkel!