Djupvagsbehandling-bindväv

Nu erbjuder jag djupvågsmassage!

Det är en skonsam och djupgående behandling som för människa sker med kläderna på. För bokning och frågor mobil 0709-948304 eller email: jeanette@stallrustorp.se

 

Från Atlasbalans sida:

Ny forskning förändrar synen på värk och smärta

Vid utvecklingen av AtlasOrange1 fick vi upp ögonen för de fantastiska resultat som följer på behandling av fascia, och maskinen är anpassad för att behandla fascia på effektivast möjliga sätt. Även om maskinen används för alla möjliga typer av behandlingar, så är det forskning om fascia, vågor och vibrationer som tydligast förklarar varför behandling med maskinen ger så bra resultat.

Veterinär Dr. Vibeke Sødring Elbrønd publicerade i juni 2015 en forskningsrapport rörande bindvävskanaler (myofascia kinetic lines). Hon menar på att:

”Den nya forskningen om fascia-linjer blir ett anatomiskt fundament och förbättrar förståelsen om rörelseapparaten på hästar”

I samband med forskningen undersökte startades en parallell studie där Sødring Elbrønd, Krasnodebska och Harrison undersökte vilken effekt behandling av dessa bindvävskanaler hade på bl.a. muskelspänningar. Vid behandling användes vår maskin, AtlasOrange1, på två punkter i totalt 2 minuter. Resultatet följdes sedan upp med mätinstrumentet BioImpedance efter 1, 24 och 48 timmar.

Den korta behandlingstiden till trots förbättrades bl.a. muskelsymetri, rörlighet och balans.

”Djupvågsbehandling kommer säkerställamuskelsymetri och minska risken för skador eller hälta” – Professor Adrian Harrison, Köpenhamns Universitet

Slutsatsen är att behandling av fascia (med maskinen) har en enorm effekt på väldigt kort tid, och att effekten sprider sig bortom det direkt behandlade området.