VÄRMEREFLEKTERANDE FUNKTIONSTEXTILIER

MUSKEL-, SEN- OCH LEDSKYDD

CeraTex värmereflekterande textilier reflekterar som namnet antyder värme, framför allt strålningsvärme.  De mineraler som finns i CeraTex keramiska material tar från kroppens värme upp infraröda vågor inom ett definierat område på 4-20 mikrometer och skickar dessa tillbaka. Det är samma våglängd som används vid LED behandling med Warp men här används kroppens värmestrålning. På så sätt stimuleras blodcirkulationen, lymfsystemet och celltillväxt. Blodflödet ökar på kort tid med upp till 80 %.

I CeraTex keramiska tyg/material har en pulverblandning bestående av cirka 30 olika mineralhydroxider smälts in vid en temperatur på 1600°C, mineralerna i detta keramiska tyg kan inte brytas loss, avdunsta eller tvättas bort.

CeraTex har medvetet valt en mer kostsam och omfattande tillverkningsmetod för att nå mycket hög kvalitet.

CeraTex produkter är därför mycket slitstarka och har lång livslängd. Samma material för människa som till djurprodukterna. Till människa är alla produkter CE-märkta.

Produkterna finns framtagna för Human, oss som går på två ben och Animal, våra fyrbenta vänner.

Välj produktkategori för att se de olika produkterna.

 

HUMAN

ANIMAL

MATERIALET

Det keramiska materialet i CeraTex produkter framställs genom en process där polyester slås samman med ett pulver som består av 30 olika mineraler. Och detta material har länge använts med stor framgång på humansidan i Asien vid behandling av ledproblem (artros, reumatism), muskelvärk, skador samt vid problem i senor och ligament. På grund av den speciella mineralstruktur det keramiska materialet har reflekteras infraröda vågor inom ett specifikt område från kroppens värme. Detta gör att komplexa fysiologiska processer aktiveras i kroppen, vilket har påvisats i omfattande kliniska studier.

Följande processer aktiveras:
– ökar blodcirkulationen med upp till 80 %
– minskar muskelspänningar
– aktivering av cellernas ämnesomsättning/lymfsystemet
– lindrar smärta
– påskyndar läkprocessen (hud och muskler) med 150-200 %
– påskyndar läkning av ben och skelett med upp till 40 %

De cirka 30 olika mineraler som används i CeraTex keramiska material ger genom infraröda vågor en komplex fysiologisk effekt. Infraröda vågor producerar genom ökad blodcirkulation i kroppen så kallad djupgående värme. På så sätt stimuleras värmekänsliga nerver, vilket minskar muskelspänningar och stimulerar kroppen att sända ut endorfiner. Endorfiner är kroppens egen smärtlindring. Dessa processer samverkar med varandra, vilket innebär att effekten av de infraröda vågorna även når djupare in i kroppen och kan därmed ha en god effekt även på inflammationer. De mineraler som finns i CeraTex keramiska material tar från kroppens värme upp infraröda vågor inom ett definierat område på 4-20 mikrometer och skickar dessa tillbaka. På så sätt stimuleras blodcirkulationen, lymfsystemet och celltillväxt. Blodflödet ökar på kort tid med upp till 80 % – svullnader går ner. Utbytet av metaboliter mellan blodet och cellerna påskyndas och underlättar för avlägsnande av pålagringar i blodkärlen. Cellerna får på så sätt bättre försörjning och slaggprodukter avlägsnas fortare. Lymfsystemet blir även mer effektivt på grund av att vattenmolekylerna vibrerar. Detta leder till förbättrad bortforsling av slaggprodukter och snabbare avgiftning. I laboratorietester har det fastställts att cellernas tillväxt ökar med 150-200 %. Den ökade tillväxten av cellerna är nyckeln till snabb läkning och effektiv nybildning av vävnad. Kinesiska forskare menar att våglängder mellan 2-25 mikrometer är mest effektiv för terapeutisk behandling. Omfattningen på vårt specialtillverkade keramiska material ligger på cirka 4-20 mikrometer (se laboratorietester på sidan 7). Alla dessa processer har blivit vetenskapligt undersökta, dokumenterade och utvärderade.

Materialet hettas inte heller upp som ett värmeplåster. Eftersom man inte tillför någon värme kan man använda keramiskt material även vid akuta skador. Alla produkter vi erbjuder grundar sig på själva keramiska materialets verkan. Vi ser därför till att alla våra produkter innehåller en hög andel keramiska fibrer, vilket gör produkterna lämpliga för att förebygga skador, påskynda läkning till exempel efter en operation, minska spänningar, öka blodcirkulationen, även för lindring av kronisk smärta (t.ex. reumatism, artrit, gikt).

Vi får ofta frågor om överhettning då den djupa värmen ofta blir missförstådd. Det är många som tror att temperaturen stiger extremt mycket eller att det bara är kroppsvärmen som ackumuleras. Så är det inte.  När man till exempel sitter utomhus med en T-shirt med keramiska fibrer fryser man senare än normalt, men kroppstemperaturen har inte ökat märkbart. Man känner inte av kylan lika snabbt eftersom det keramiska materialet gör att blodcirkulationen ökar och tack vare detta kyls kroppen inte ner lika snabbt.

Det keramiska materialets verkan blir med tiden mer och mer känt. Det keramiska materialet används redan med framgång och rekommenderas av ortopeder, sjukgymnaster, fysioterapeuter, naturläkare, läkare och inom humansidan. Med detta material har man olika möjligheter. Det kan användas i förebyggande syfte, som kompletterande behandling samt för påskyndad läkning. Det räknas inte som doping inom idrott.

Lite mer ingående förklarar dr Stihl följande. ”Effekten av infraröda vågor i vävnaden är komplex:

 1. Förbättrar blodcirkulationen och nybildande av kapillärer.
  Många behandlingssätt ökar blodcirkulationen. Infraröda vågor gör detta på ett optimalt sätt, genom att vidga blodkärlen.  Dessutom blir vattenansamlingar mindre. Syret i vattenmolekylerna vibrerar tredimensionellt runt väteatomen- på så sätt blir molekylen mindre vilket också bidrar till ökad blodcirkulation. Detta har också en speciellt gynnsam effekt på muskelspänningar; vibrationerna och värmen från rörelsen löser upp djupt liggande spänningar. Det är inte alla som är medvetna om att infraröda vågor underlättar för nybildandet av kapillärer. Dessa nybildade kapillärer bidrar till en snabbare läkning, att sår läker ihop fortare och minskar risken för ärr.
 2. Energitillförseln till vävnader
  Fotoner tränger djupt in i vävnaden och stimulerar bildningen av ATP (Syntes av adenosintrifosfat), liknande fotosyntesen hos växter. ATP är en molekyl som är en viktig bärare av energi i varje levande cell i kroppen. Infraröda vågor ökar cellernas befintliga ATP och optimerar därför cellens hushållning av energi. På så sätt kan cellerna snabbare ta upp näring och utsöndra restprodukter. Enkelt uttryckt: Cellerna i till exempel senor, ligament och muskler återhämtar sig fortare vid behandling med infraröda vågor. Hur mycket snabbare? Det har visat sig att läkningstiden ungefär halveras vid behandling av infraröda vågor.
 3. Bildning av endorfiner
  Infraröda vågor förstärker nervsignalerna i de nervceller som ansvarar för vidaresändning av smärta till hjärnan. Binjurarna producerar då mer endorfiner, kroppens egna smärtlindrande substans.
 4. Snabbt bildande av kollagen
  Kollagen är det vanligaste protein som finns i kroppen. Kroppen bildar olika typer av vävnad, men bindvävnad är den vanligaste. Fibroblastceller är grundsubstansen i bindvävnad och har uppgiften att bilda mer bindvävnad. Den energi som tillförs vid behandling med infraröda vågor använder fibroblastcellerna till att öka kollagenproduktionen. Kollagen är det viktigaste proteinet som behövs vid nybildande och reparation av vävnad. Det kanske vanligaste exemplet på kollagen är den klibbiga substansen man finner i öppna sår. Sår läker mycket snabbt vid behandling med infraröda vågor; på så sätt minskar också risken för ärrbildning.
 5. Stimulerar lymfsystemet och minskar ödem
  Vi vill gärna att svullnad vid skador snabbt minskar och försvinner. Vid skador bildas slaggprodukter, smutsig proteinlösning. Blodsystemet kan inte föra dessa vidare, utan i dessa fall behövs lymfsystemet. Forskning har visat att infraröda vågor kan dubbla omfånget av lymfkanalerna hos sjuka. På så sätt kan slaggprodukterna snabbt forslas bort. En studie har till och med klarlagt att man med behandling med infraröda vågor fullständigt kan regenerera en sjukdom, tack vare att lymfsystemet kan ta hand om slaggprodukterna så fort. Detta utan läckage av lymfa och utan att lymfkanalernas ömtåliga och komplexa nät sammanblandas. Vanligtvis läcker lymfan under regenereringsfasen.

FORSKNING

Vad händer vid bestrålning med infraröda vågor?

Effekten från läkande naturlig infraröd strålning baseras till vissa delar på healing genom handpåläggning, som har varit traditionell behandling i Kina i över 3000 år. Människans kropp sänder genom huden ut infraröda strålar på 3-50 mikrometer med ett medelvärde på 9 mikrometer. Våra handflator sänder ut infraröd energi på 8-14 mikrometer.

Kinesiska forskare menar att våglängder mellan 2-25 mikrometer är mest effektivt för terapeutisk behandling. Det keramiska material som används i CeraTex och Specials produkter ligger inom våglängderna 4-20 mikrometer. Det keramiska material som används i produkterna är, enligt vår kunskap och enligt våra producenters mångåriga erfarenhet, det bästa med största möjliga verkningsgrad. Läkare har fastställt att infraröd strålning tas upp selektivt genom huden. Huden och ämnesomsättningen behöver stimulans för att fungera. Den inre produktionen av infraröd energi (värmeenergi) som uppstår i vävnaden, svarar med en rad reaktioner som har god effekt på hälsan.

Välgörande vid smärta, inflammation och spänningar

Infraröd strålning används inom medicinen om det resulterar i terapeutiska fördelar. Till exempel vid smärta, skador, läkprocesser, inflammationer, muskelspänningar och för att stärka immunförsvaret. De infraröda strålarna tränger in cirka 4 cm in under huden och avger energi till de intilliggande vävnaderna. Genom blod- och lymfsystemet når energin även djupare delar av kroppen och inre organ. Blodcirkulationen ökar och ämnesomsättningen ökar. Detta känner vi som värme på insidan. På detta vis kan ämnen som orsakar smärta och inflammation snabbare avlägsnas och läkprocessen påskyndas.

Infraröda strålar gör att blodkärl expanderar och stimulerar blodcirkulationen. Det påskyndar utbytet av metaboliter mellan blodet och cellerna och underlättar för avlägsnande av pålagringar i blodkärlen. Cellerna får på så sätt bättre försörjning och slaggprodukter avlägsnas fortare. Lymfsystemet blir även mer effektivt på grund av att vattenmolekylerna vibrerar. Detta leder till förbättrad bortforsling av slaggprodukter och snabbare avgiftning. Infraröda vågor har också en stor positiv inverkan vid återhämtning efter kroppslig ansträngning och sport. Vid behandling vid rätt tillfälle kan man till exempel lindra träningsvärk eller överansträngning, ibland till och med undvika detta helt.