Hur ligger tungan i munnen?


Många har uppfattningen att tungan ligger innanför lanerna och att ett bett med tungfrihet tillåter hela tungan att få plats i porten (bågen).  Men detta stämmer inte utan tungan på hästen fyller hela munnen.  Prova själv att stänga munnen och bita ihop så känner ni att tungan tar i mot tänderna och gommen. Detsamma gäller för hästen.

 

 

 

I själva verket ser det ut så här. Tungan flyter ut över lanerna där det inte finns några tänder och tungan får inte plats i porten. Istället skapas tryckpunkter av ett bett med tungfrihet, dels vid hörnen på tungfrihetsbågen mot tungan och om tungfrihetsbågen är bredare än lanerna som på bilden kläms tungan ordentligt.

Ett annat problem kan vara att tungfrihetsbågen tar i gommen, tänk också på att bettet och bågen roterar i munnen varje gång du tar i tyglarna.

 

 

Då det är så trångt i hästens mun så spänn aldrig nosgrimman hårdare än att du får in minst två fingrar på varandra innanför och använd aldrig nedersta remmen om det finns en sådan. En häst som litar på sin ryttares händer kommer inte att öppna munnen om den inte har tandvärk eller inte gillar bettet . För att lösa dessa problem bör man inte låsa munnen genom att dra åt nosgrimman men däremot kontrollera tänderna och lätta ryttarens händer.

Många är rädda att bettet skall åka genom munnen om man skulle behöva använda ett skarpt tygeltag, men använd då bettskivor istället. Det gör att bettet ligger stilla i munnen och inte åker bort och fram med varje litet tygeltag heller.

Hästen på bilden har en så hårt spänd nosgrimma att den har svårt att andas. Föreställ er det tryck som blir på tungan! Bara genom att ta tyglarna med ett vanligt tränsbett, dvs utan att ha något i handen, så har vi lagt ett tryck på 2kg på hästens tunga. Prova själva att trycka på tungan med ett finger. Det dröjer inte länge innan man blir trött i tungan, dvs får mjölksyra. Med tanke på att tungmuskeln sitter fast i bogbladet skall vi se till att ha en häst utan tryck på tungan för att slippa låsta bogar.

 

 

När hästen äter och det blir fullt i munnen dvs maten trycker i gommen så matar hästen reflexmässigt bak fodret med tungan. Detsamma händer om/när bettet tar i gommen. Jag tror att det är därför många hästar lägger tungan över bettet, rent reflexmässigt alltså.  En annan förklaring kan vara att de inte vill ha tryck på den känsliga tungan utan väljer att ha trycket/bettet på lanerna istället. Det finns då dom som förespråkar att binda fast tungan med ett tungband! för att hindra hästen från att lägga tungan över bettet. Konsekvenserna ser ni på bilden till vänster. Ett stort jack mitt över tungan. Tänk om nu hästen inte väljer att lägga tungan över bettet utan att det är reflexer som den inte kan styra över som gör det.

 

Hur kan vi hantera denna information?

Bettlöst

Det bästa alternativet är naturligtvis att rida bettlöst, att inte stoppa något i munnen som stör hästen, men att rida bettlöst kan vara svårt och kräver träning. Men man kan ju byta ut bettet mot bettlöst vid de tillfällen som faktiskt funkar tex om man har en lugn häst och ska skritta ut.  Det finns ju lite olika typer av bettlösa träns och nedan hittar du några.

 

Hackamore

Hackamore trycker både på nosryggen och under hakan då man tar i tygeln. Om det sitter för löst är det lät att skänklarna vrider sig för mycket och sidostyckena trycks upp mot ögonen. Själv tycker jag det är svårt att ställa och svänga med hackamore.

 

 

 

Walnut/The bitless bidle

På detta träns är käkremmarna en förlängning av tyglarna  vilket gör att det fungerar mycket bra med lätta tryck.En signal med vänster tygel ger en tydlig signal av tryck på motsatt sida av hästens huvud. Pga de korsade käkremmarna ger detta träns ett litet tryck i nackstycket.

 

 

 

image_con-brid-well_2Contour sidepull

Nacken är ett mycket känsligt område då nackligamentet som ansvarar för hela kedjan av rörelse i ryggen fäster här. Här går dessutom huvudet ihop med ryggraden, med foramen magnum som förbinder hjärnan med den förlängda märgen. För mycket tryck här kan orsaka en inflammation i nackligaments infästning , vilket orsakar hästen oerhörd smärta. Contour är konstruerat så att den skonar nacke och ligament. Pannband och nosgrimma är anatomiskt formade. Nosgrimman formas uppåt längs nosryggen så andningen inte begränsas.

2 i 1: Kan användas med eller utan bett. Sidostycket kan enkelt tas bort eller monteras med en Chicagoskruv. Snokrem har utelämnats helt, då vi anser att dom är omänskliga och onödiga . En häst som litar på sin ryttares händer kommer inte att öppna munnen om han inte har tandvärk eller inte gillar bettet . För att lösa dessa problem bör man inte låsa munnen men däremot kontrollera tänderna och lätta ryttarens händer.

Tränsbett

Ett rakt bett fördelar trycket jämt över hästens tunga och ligger mer still.  Med tanke på platsbristen är det följaktligen bättre med ett tunnare bett än ett tjockare. Ett tunnare bett trycker däremot lättare in i tungan.

Mycket bra information om olika tränsbett och vad man skall tänka på finns på Torbjörn Lundström                                                                                                                                                                          sida  http://www.djurtandvardskliniken.se/

 

 

Kandarbett


Då kandaret sitter fast i sidostycket i en skänkel som är ca 3cm lång så förflyttas bettet upp och ner i hästens mun upp till ca 2cm varje gång du tar i eller släpper efter i tyglarna. Det innebär att bettet trycker in i tungan och det bildas en ”bulle” som sedan trycks uppåt, vilket gör att en del hästar lyfter bak tungan för att undvika smärta.

 

Bilderna visar geometrin på ett traditionellt kandarbett.
Den uppåtgående rörelsen mot tungan var naturligtvis inte avsikten när bettet skapades. När du tar i tyglarna skapas en liten kulle bakom bettet. Bettet matar tungan bakåt vid varje tag i tyglarna. Det finns också en risk att kandarbettet går upp och kolliderar med tränsbettet.

 

Alternativt kandarbett

Fritz Stahlecker har utvecklat ett alternativt kandarbett som sitter ledat i bettdelen, dvs den del som sitter i munnen. Bettet sitter ledat direkt i kinddelen av tränset. Det innebär att bettet inte rör sig uppåt utan bara roterar runt.  På så sätt slipper man problemet med att tungan matas bakåt och man slipper risken att kandarbettet kolliderar med tränsbettet.

En annan fördel  är att kraften ifrån tyglarna läggs rakare mot tungan jfm ett traditionellt kandarbett.

Bilden nedan visar hur bettet är upphängt i sidotyckena på tränset. Läs mer om Fritz Stahlecker kapson på http://www.hsh-fritz-stahlecker.de/News.46.0.html?&L=1