Funktionellt för häst och ryttare

Häst och Ryttarkliniken drivs av Jeanette Karlsson i samarbete med Linda Hultkrantz

För att få friska ryttare och hästar krävs ett helhetstänk, tid och tålamod. Många ryttare och hästar idag mår dåligt och de allra flesta har fått hjälp med att släcka symptomet men inte kommit fram till orsaken som skapar symptomet. Många orsaker skulle kunna elimineras, en del orsaker skulle inte kunna elimineras men ge mkt mindre symptom om de behandlades rätt. Tex så kan sadeln orsaka hältor men även fel träning, fel skoning, fel bett, fel foder och snedbelastande ryttare kan ge samma symptom.

Affärsidé

Häst och Ryttarkliniken erbjuder:

  • sadelutprovning med hög kunskapsnivå om hästens och ryttarens anatomi, biomekanik och sadelinpassning.Vi erbjuder som vi själva tycker den mest professionella sadelutprovningen i Sverige, vi följer Saddlefit 4 Life®:s principer. Vi sätter hästens och ryttarens prestationsförmåga och hållbarhet först. Vi erbjuder unikt anpassade sadlar för häst och ryttare av hög kvalitet och justerbarhet.
  • kundskapsspriding med föreläsningar och utbildningar.
  • origopati-, djupvågs- och LED-ljusbehandling för häst och ryttare
  • träning för häst och ryttare

Vision

Att öka vårt helhetstänk för häst och ryttare ännu mer. Att erbjuda en komplett genomgång av häst och ryttare, erbjuda anpassad utrustning, funktionell och korrektiv träning, nutrition, holistisk hälsa allt ifrån individen / ekipaget oavsett vilka de är eller vilka målsättningar de har.

Strategi

Envist och målmedvetet ständigt vidareutveckla oss och vår kompetens, samordna och utveckla metoder och ständigt vidareutveckla anpassad utrustning, metoder inom korrektiv träning, träningsprogram, nutrition och med hela hjärtat hjälpa hästar och ryttare att förverkliga sina drömmar genom att ödmjukt adressera det som behöver fixas till eller förändras.